Obsługą płatności on-line w całości zajmuje się serwis tpay.com (dawniej transferuj.pl) .

Dane umożliwiające płatność nie są przechowywane na serwerach agat-jubiler.pl.

By dowiedzieć się więcej o procedurach bezpieczeństwa tpay.com kliknij tutaj.

Serwis tpay.com (dawniej transferuj.pl)  – serwis internetowy, prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,

przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN (wpłacony w całości).

Adres e-mail: kontakt@transferuj.pl

Należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa:

1. Nie należy ujawniać osobom nieuprawnionym hasła do konta w agat-jubiler.pl

2. Hasło dostępu do konta w agat-jubiler.pl jeśli zachodzi taka potrzeba, należy przechowywać w bezpiecznym miejscu

3. Nie należy odpowiadać na wiadomości e-mail zawierające prośby o podanie haseł (agat-jubiler.pl takich wiadomości nie wysyła)

4. Hasło powinno zawierać zarówno cyfry, jak i litery oraz znaki specjalne (np. # %)

5. Hasło powinno być regularnie zmieniane (menu "Moje konto –> Moje informacje osobiste")

6. Należy wylogowywać się z do konta w agat-jubiler.pl przy opuszczaniu stanowiska pracy