Wzór formularza odstąpienia od umowy

/oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy/

 

Zakład Usług Jubilerskich

„AGAT” Grzegorz Cholewczynski

ul. Broniewskiego 8

85-321 Bydgoszcz

agat-jubiler@o2.pl

 

 

Ja ………………………………………………………………………. (imię i nazwisko)

 

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:

 

……………………………………………………………………………………………………………… ,

……………………………………………………………………………………………………………… ,

……………………………………………………………………………………………………………… ,

……………………………………………………………………………………………………………… ,

 

numer zamówienia ……………………………………………………………………………… ,

dokument zakupu ………………………………………………………………………………… ,

data zawarcia umowy …………………………………………………… ,

data odbioru ………………………………………… ,

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………… ,

Adres ……………………………………………………………………………… ,

Proszę dokonać zwrotu na niniejszy numer rachunku bankowego:

……………………………………………………………………………………………………………………

 

Data podpisania: ………………………………………………

 

Czytelny podpis konsumenta: …………………………………………………………